УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Обща информация

Като купувач на “Booster Nitro Shop”, ваше задължение и отговорност е да прочетете условията за ползване на услугата в тяхната цялост. Като прочетете, осмислите и приемете тези условия, вие се обвързвате допълнително с тях и няма да ви бъдат предоставени никакви изключения.

Не трябва да изритвате или забранявате някой от нашите ботове при закупуване на буустове. Не трябва да имате инсталирани ботове на сървъра си, които биха могли да забранят или изгонят някой от нашите ботове. Ако смятаме, че сте нарушили това споразумение, гаранцията може да бъде анулирана.

Няма възстановяване на суми, освен в случаите, когато не можем да предоставим замяна. Свържете се с нас възможно най-скоро, ако не сте получили продукта или услугата си в рамките на 24 часа.

Ако услуга без гаранция спре да работи след 24 часа, “Booster Nitro Shop” и всички свързани с нея страни нямат право да я заменят. Всички продажби са окончателни. “Booster Nitro Shop”” и всички свързани с него страни не носят отговорност за действията на купувача след покупката.

Поверителността на личните ви данни

Единствената информация която съхраняваме е вашият имейл, Discord име и Discord Server URL.

Очаквания и правилно изпълнение на услугата

След приключване на сделката продуктът(ите) и услугата(ите) ще ви бъдат доставени в кратък срок. След като бъдат получени, задължението и отговорността на купувача е да използва продукта незабавно и да докладва за всяко значително несъответствие на “Booster Nitro Shop” и персонала.”, “Системата за обратна връзка в магазина е произволна и не се използва като опция за помощ. “Booster Nitro Shop” и всички свързани с него страни не използват такава система за поддръжка. Ако не се вслушате в указанията и оставите отрицателна обратна връзка в такава система, то вие анулирате всички гаранции и ще ви бъде отказано каквото и да е обслужване занапред, докато отрицателната обратна връзка не бъде премахната или променена.”, “Всяко действие или бездействие, при което купувачът извършва невярно представяне, измама или злонамереност спрямо “Booster Nitro Shop” или всички свързани с него страни, гарантира незабавно анулиране на всички отговорности и задължения. То също така ще ви лиши от правото да бъдете клиент в бъдеще тук. Ще ви бъде забранено да участвате във всички групи, притежавани от, свързани, асоциирани с, всички сестрински сайтове или партньори на “Booster Nitro Shop” и всички страни, свързани с него.”, “Всички проблеми трябва да се решават чрез поддръжката по уважителен и кратък начин. Въпросът трябва да се отнася до продуктите и услугите на “Booster Nitro Shop”, които се продават в магазина, който лично сте закупили. От поддръжката не се дават напътствия; купувачите са отговорни за собствено набиране на знания за използването на посочените продукти и услуги. Приемат се уместни въпроси, свързани с вашата лична покупка.

ПРАВА

Стоките и продуктите от този магазин са предназначени само за образователна и промоционална употреба. Няма намерение да се използват незаконни средства. ‘Booster Nitro Shop’ и всички свързани с него страни отменят всякаква отговорност по отношение на употребата от страна на купувача.